[สรุป] วิธียื่นภาษีมนุษย์เงินเดือน (ภ.ง.ด. 91) ปี 2565 (ยื่นในปี 2566) ผ่านเวปไซด์กรมสรรพากร

วิธียื่นภาษีปี 2565 สำหรับมนุษย์เงินเดือน

พี่ครับ ช่วยสอนยื่นภาษีมนุษย์เงินเดือนมือใหม่หน่อยครับ

ได้เลยครับ สรุปให้ในบทความนี้นะครับผม ..

มนุษย์เงินเดือนมือใหม่ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังไงดี ผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนคงจะมีคำถามแบบนี้เมื่อเข้าสู่ปีใหม่ในทุก ๆ ปี ดังนั้นบทความนี้ พรี่หนอมจะมาสรุปวิธียื่นภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือนพร้อมกับตัวอย่างให้ลองทำกันครับ

Advertisements

3 ข้อที่ต้องรู้ก่อนยื่นภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน

ก่อนอื่น ผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนควรเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นของการยื่นภาษีตามนี้ครับ 

1. รายได้ถึงเกณฑ์ก็ต้องยื่นภาษี แม้ว่าจะไม่มีหน้าที่เสียภาษีก็ตาม

Advertisements

ในกรณีที่มีรายได้ที่เป็นเงินเดือนเกินกว่า 120,000 บาทต่อปี (กรณีโสด) และ 220,000 บาทต่อปี (กรณีมีคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้) แปลว่าเรามีหน้าที่ต้องยื่นภาษีแม้ว่าจะไม่เสียภาษีก็ตาม เพราะกฎหมายกำหนดไว้นั่นเองครับ

หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่า รายได้ 150,000 บาทไม่ต้องเสียภาษี แต่จริงๆ มันคือเงินได้สุทธิ 150,000 บาทที่มาจากการคำนวณจาก เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน โดยส่วนที่เกินกว่านี้ ถึงจะต้องเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดครับ (5-35%)

ถ้าหากใครสนใจเรื่องวิธีการคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่คลิปนี้ครับ

Advertisements
Advertisements

2. ได้รับรายได้ในรูปแบบไหน ก็ต้องเสียภาษี

หลายคนมักเข้าใจผิดว่า ถ้าได้รับเงินได้เป็นเงินสด แปลว่าไม่ต้องเสียภาษี แต่ความเป็นจริงแล้วรายได้คือรายได้ครับ ไม่ว่าจะได้รับแบบไหนยังไง เงินสด เงินโอน เช็ค ทรัพย์สิน ฯลฯ ถ้าหากกฎหมายไม่ยกเว้นภาษี ก็แปลว่าเรามีหน้าที่ต้องเอามายื่นภาษีให้ถูกต้องครับ 

และอีกหนึ่งเรื่องที่มักเข้าใจผิดกัน คือ การถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ใช่แปลว่าเสียภาษีเรียบร้อยแล้ว แต่แปลว่าเรามีการจ่ายภาษีล่วงหน้าไว้ และผู้จ่ายเงินได้ให้เราเขาได้แจ้งให้สรรพากรรู้แล้วว่าเรามีรายได้ และเรามีหน้าที่เอารายได้นั้นมายื่นภาษี เมื่อคำนวณได้เท่าไร ก็เอาภาษีที่ถูกหักไว้ทั้งปีมาหักออก ส่วนต่างก็จ่ายเพิ่มหรือขอคืนไปนั่นเองครับ 

สำหรับคนที่สนใจเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สามารถดูคลิปนี้เพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันครับ

3. ออกจากงานแล้วก็ยังต้องยื่นภาษีอยู่

เนื่องจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นมีการคำนวณจากรายได้ทั้งปี ซึ่งนี่ถือว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์เงินเดือนทุกคนครับ ไม่ว่าจะมีงานใหม่ กลายเป็นฟรีแลนซ์ ตกงาน หรือหนีไปทำธุรกิจส่วนตัว เราต้องเอารายได้ทั้งหมดมายื่นภาษีให้ถูกต้อง โดยเงินเดือนที่เราได้รับจะถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 1 ตามกฎหมายครับ ส่วนรายได้อื่นที่ไม่ใช่เงินเดือนก็ต้องตามไปหาคำตอบว่าเป็นประเภทไหนตามกฎหมาย จะได้เอาทั้งหมดมายื่นให้ถูกต้องครับ 

อันนี้คือความรู้พื้นฐานเท่านั้นนะครับ แต่สิ่งที่จะทำให้ง่ายขึ้น คือ ข้อมูลสำคัญตามนี้ครับ นั่นคือ 

ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี

กรณีการยื่นภาษีของมนุษย์เงินเดือนในกรณีที่มีรายได้ (เงินเดือน) เพียงอย่างเดียวนั้น มักจะมีข้อมูลที่เราต้องการอยู่ประมาณ 3 ส่วนครับ นั่นคือ รายได้ที่เราได้รับตลอดทั้งปี ประกันสังคมที่สะสมเข้ากองทุน และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) (ในกรณีที่นายจ้างมีให้) ซึ่งแต่ละส่วนมักจะอยู่ในเอกสารที่ชื่อว่า หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ใบ 50 ทวิ ครับ ดังในรูปด้านล่างนี้ครับ

Advertisements

•  เงินได้ทั้งปี คือ ยอดรายได้ที่เราต้องเอามายื่นภาษีนั่นเองครับ โดยตรงนี้ถ้าหากใครมีนายจ้างหลายราย หรือมีการเปลี่ยนงาน จะใช้วิธีการกรอกข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนายจ้างคนที่จ่ายเงินได้ให้เยอะที่สุดในปีนั้นครับ

•  ประกันสังคม (ถ้ามี) คือ ยอดที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ครับ โดยเราจะเอามายื่นในรายการลดหย่อนที่ชื่อว่า กองทุนประกันสังคม ครับ โดยในปี 2565 เรามีประกันสังคมสูงสุด คือ 6,300 บาทครับ 

•  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี) คือ ยอดยอดที่เราสะสมนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในแต่ละปี โดยเราสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันครับ 

ในกรณีที่ใครมีรายละเอียดค่าลดหย่อนต่าง ๆ มากกว่านี้ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้าน/คอนโด กองทุนต่างๆ SSF หรือ RMF และอื่นๆ อีกมากมาย ตรงนี้ก็ต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีด้วยนะครับ

วิธียื่นภาษีของมนุษย์เงินเดือน

เอาล่ะครับ ถ้าหากใครมีข้อมูลครบแล้ว ทีนี้เรามายื่นภาษีกันเลยครับ แต่เพื่อให้เข้าใจง่าย ผมมีตัวอย่างในการยื่นภาษีมาฝากเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นด้วยครับ

สมมติว่าในปี 2565 ที่ผ่านมา นายบักหนอมมีเงินเดือนระหว่างปี (รวมทั้งหมด) คือ 360,000 บาท และมีรายการลดหย่อนภาษีคือ ประกันสังคมจำนวน 6,300 บาทและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในอัตรา 5%) จำนวน 18 ,000 บาท อีกทั้งยังถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ทั้งหมดคือ 2,500 บาท

หลังจากนั้นให้เข้าไปที่เวปไซด์กรมสรรพากร เพื่อเข้าสู่ระบบการยื่นภาษีได้เลยครับ โดยสำหรับคนที่เคยยื่นภาษีด้วยตัวเองแล้ว ให้เลือกเมนู “ยื่นแบบออนไลน์” หรือ “เข้าสู่ระบบ” แต่ถ้าไม่เคยยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตมาก่อนให้เลือกเมนู “สมัครสมาชิกใหม่” ครับ และถ้าหากเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ระบบการยื่นแบบตรง ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ได้เลยครับ

หลังจากนั้นกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ครับ โดยกรอกที่หน้ารายได้จากเงินเดือนที่เราได้รับ แล้วระบุรายละเอียดรายได้ให้ครบถ้วนครับ

โดยในรายละเอียดเราจะกรอกตั้งแต่ ประเภทของเงินได้ และกรอกข้อมูลเงินได้ทั้งปี (360,000 บาท) พร้อมกับ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ถูกนายจ้างหักไว้  (2,500 บาท) และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคนที่จ่ายเงินได้ให้กับเราได้เลยครับ 

เมื่อกรอกข้อมูลรายได้ครบถ้วนแล้ว เราจะมาดูที่ข้อมูลการลดหย่อนภาษีเงินได้ครับ ซึ่งในที่นี้คือ ประกันสังคมจำนวน 6,300 บาท และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 18,000 บาทครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าหากใครมีรายการลดหย่อนภาษีมากกว่ารายการตามตัวอย่างที่ว่ามานี้ ก็เลือกกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนได้ที่นี่เลยครับ

สำหรับคนที่สงสัยเรื่องข้อมูลหรือเมนูต่าง ๆ สามารถดูได้เพิ่มเติมที่บทความ [สรุป] วิธียื่นภาษีเงินได้ปี 2565 ด้วยตัวเอง (ภ.ง.ด.90/91) ผ่านเวปไซด์กรมสรรพากร หรือดูคลิปวีดีโอแบบละเอียดได้ที่นี่ครับ

เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เราจะมาที่หน้าตรวจสอบเพื่อให้เราเช็คข้อมูลการยื่นภาษีออนไลน์อีกทีหนึ่งครับ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลเงินได้ ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และ ข้อมูลการคำนวณภาษี และยอดที่ชำระ (ขอคืน) รวมถึงเมนูอื่นๆ อย่างการขอคืนและเลือกผ่อนชำระภาษี (กรณีจ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป) และการบริจาคเงินอุดหนุนให้กับพรรคการเมือง

โดยในปัจจุบัน กรมสรรพากรมีนโยบายคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ (ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน) ซึ่งถ้าใครต้องการขอคืนภาษีก็อย่าลืมผูกเลขบัตรประชาชนกับเลขบัญชีธนาคารในระบบพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ 

หลังจากที่เช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถกดปุ่มยื่นแบบได้เลยครับ ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอันจบการยื่นภาษีด้วยตัวเองแล้วล่ะครับผม

สรุป

ทั้งหมดนี้ คือ วิธีการยื่นภาษีมนุษย์เงินเดือนปี 2565 ที่สามารถทำตามด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ แต่ถ้าใครอยากรับชมในรูปแบบคลิปวีดีโอพร้อมกับตัวอย่างการกรอกแบบแสดงรายการภาษีแบบละเอียด สามารถดูได้ที่คลิปนี้เลยครับ

แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากวิธียื่นภาษีเงินได้ประจำปีในบทความนี้แล้ว ผมอยากแนะนำให้มนุษย์เงินเดือนเรียนรู้วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเบื้องต้นอย่างถูกต้องไปด้วยนะครับ และถ้าเป็นไปได้ อยากให้ทุกคนเริ่มต้นยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของตัวเองให้เป็นตั้งแต่ครั้งแรก เพราะจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนและจัดการภาษีในระยะยาวของเราแน่นอนครับ

เพราะการ ยื่นภาษีเป็น วางแผนภาษีได้ จัดการการเงินดี
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนควรรู้ครับ 🙂

TAXBugnoms

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Allow