วิธียื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน (ภ.ง.ด. 91) ปี 2564 (ยื่นในปี 2565) ผ่านระบบ New e-filing

ยื่นภาษีมนุษย์เงินเดือน

พี่ครับ สอนมนุษย์เงินเดือนมือใหม่ยื่นภาษีหน่อยครับ

ได้เลยครับผม

มนุษย์เงินเดือนมือใหม่ ยื่นภาษียังไง หลายคนคงจะมีคำถามแบบนี้สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องยื่นภาษีออนไลน์หลายคน โดยเฉพาะการยื่นภาษีผ่านระบบ New e-fiing ของกรมสรรพากรที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ (อีกแล้ว) สำหรับการยื่นภาษีในปี 2564 เป็นต้นไป

Advertisements

บทความนี้จะมาสรุปสิ่งที่ต้องรู้และวิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินได้ทางเดียว (ภ.ง.ด.91) ไปทีละขั้นตอนครับ

3 ข้อที่ต้องรู้สำหรับมนุษย์เงินเดือนก่อนยื่นภาษี

อย่างไรก็ตามก่อนที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนจะยื่นภาษี ผมคิดว่ามีข้อควรรู้ต่อไปนี้ทั้งหมด 3 ข้อดังนี้ครับ

Advertisements

รายได้ถึงเกณฑ์ก็ต้องยื่นภาษี แม้ว่าจะไม่มีหน้าที่เสียภาษี

ในกรณีที่มีรายได้เกินกว่า 120,000 บาทต่อปี มนุษย์เงินเดือนทุกคนย่อมมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีทุกกรณี แม้ว่าจะไม่เสียภาษีก็ตาม เพราะเป็นหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายครับ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับเรื่องของเงินได้สุทธิจำนวน 150,000 บาทที่ต้องเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ออกจากงานระหว่างปี เปลี่ยนงาน หรือ อาชีพ ก็ต้องยื่นภาษี

ถ้ามนุษย์เงินเดือนคนไหนออกจากงานระหว่างปี เปลี่ยนงาน หรือ เปลี่ยนอาชีพ รายได้ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องนำมายื่นภาษีให้ถูกต้องครับ เพราะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นมีการคำนวณจากรายได้ทั้งปี ซึ่งนี่ถือว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์เงินเดือนทุกคนครับ ไม่ว่าจะมีงานใหม่ กลายเป็นฟรีแลนซ์ ตกงาน หรือหนีไปทำธุรกิจส่วนตัว เราต้องเอารายได้ทั้งหมดมายื่นภาษีให้ถูกต้อง โดยเงินเดือนที่เราได้รับจะถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 1 ตามกฎหมายครับ

ส่วนในกรณีที่ออกจากงานแล้วได้รับเงินชดเชยมา แนะนำว่าให้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของ ออกจากงาน ยื่นภาษีอย่างไร ซึ่งจะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ

Advertisements

รายได้หลายทาง ก็ต้องยื่นทุกทาง

นอกจากเงินเดือนที่เราได้รับ (รวมโบนัสและอื่นๆที่ได้จากการทำงาน) การที่มีงานเสริม งานนอก ฟรีแลนซ์ ขายของออนไลน์ หรือมีรายได้ประเภทอื่นที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี มนุษย์เงินเดือนอย่างเราก็ยังมีหน้าที่เอามารายได้อื่น ๆ เหล่านี้มายื่นเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ถูกต้องด้วยครับ

โดยหลักการพิจารณาว่ารายได้แบบไหนต้องเสียภาษีนั้น สามารถลองดูในคลิปวีดีโอนี้ที่ผมทำในช่อง TAXBugnoms Channel ได้เลยครับ

Advertisements

เตรียมพร้อมข้อมูลยื่นภาษีเบื้องต้น

กรณีการยื่นภาษีของมนุษย์เงินเดือนในกรณีเบื้องต้นที่มีรายได้ (เงินเดือน) เพียงอย่างเดียวนั้น มักจะมีข้อมูลที่เราต้องการอยู่ประมาณ 3 ส่วนครับ นั่นคือ รายได้ที่เราได้รับทั้งปี ประกันสังคมที่สะสมเข้ากองทุน และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) (ในกรณีที่นายจ้างมีให้) ซึ่งแต่ละส่วนมักจะอยู่ในเอกสารที่ชื่อว่า หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ

 • เงินได้ทั้งปี คือ ยอดรายได้ที่เราต้องเอามายื่นภาษีนั่นเองครับ โดยตรงนี้ถ้าหากใครมีนายจ้างหลายราย หรือมีการเปลี่ยนงาน จะใช้วิธีการกรอกข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนายจ้างคนที่จ่ายเงินได้ให้เยอะที่สุดในปีนั้นครับ
 • ประกันสังคม (ถ้ามี) คือ ยอดที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ครับ โดยเราจะเอามายื่นในรายการลดหย่อนที่ชื่อว่า กองทุนประกันสังคม ครับ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี) คือ ยอดยอดที่เราสะสมนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในแต่ละปี โดยเราสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันครับ 
 • ถ้าหากใครมีข้อมูลครบแล้ว ทีนี้เรามายื่นภาษีออนไลน์กันต่อเลยดีกว่าครับ

  วิธียื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน

  สมมติว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา นายบักหนอมมีเงินเดือนระหว่างปี (รวมทั้งหมด) คือ 1,200,000 บาท และมีรายการลดหย่อนภาษีคือ ประกันสังคมจำนวน 5,100 บาทและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 60,000 บาท อีกทั้งยังถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ 100,000 บาท

  Advertisements

  หลังจากนั้นให้เข้าไปที่เวปไซด์กรมสรรพากร เพื่อเข้าสู่ระบบการยื่นภาษีได้เลยครับ โดยสำหรับคนที่เคยยื่นภาษีด้วยตัวเองแล้ว ให้เลือกเมนู “ยื่นแบบออนไลน์” หรือ “เข้าสู่ระบบ” แต่ถ้าไม่เคยยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตมาก่อนให้เลือกเมนู “สมัครสมาชิกใหม่” ครับ

  และถ้าหากเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ระบบการยื่นแบบตรง ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ได้เลยครับ

  สำหรับคนที่สงสัยเรื่องข้อมูลหรือเมนูต่าง ๆ สามารถดูได้เพิ่มเติมที่บทความ สรุปครบ! วิธียื่นภาษีออนไลน์ (ภ.ง.ด.90 / 91) ปี 2564 (ยื่นในปี 2565) ผ่านระบบ New e-filing หรือคลิปวีดีโอแบบละเอียดได้ที่นี่ครับ

  หลังจากนั้นกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ครับ โดยกรอกที่หน้ารายได้จากเงินเดือนที่เราได้รับ แล้วระบุรายละเอียดรายได้ให้ครบถ้วนครับ ตั้งแต่ ประเภทของเงินได้ และกรอกข้อมูลเงินได้ทั้งปี พร้อมกับ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ถูกนายจ้างหักไว้ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคนที่จ่ายเงินได้ให้กับเราได้เลยครับ

  เมื่อกรอกข้อมูลรายได้ครบถ้วนแล้ว เราจะมาดูที่ข้อมูลการลดหย่อนภาษีเงินได้ครับ ซึ่งในที่นี้คือ ประกันสังคมจำนวน 5,100 บาท และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 60,000 บาทครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าหากใครมีรายการลดหย่อนภาษีมากกว่ารายการตามตัวอย่างที่ว่ามานี้ ก็เลือกกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนได้ที่นี่เลยครับ

  วิธียื่นภาษีออนไลน์สำหรับมนุษย์เงินเดือน ยื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน กรอกรายการค่าลดหย่อน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลียงชีพ

  เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เราจะมาที่หน้าตรวจสอบเพื่อให้เราเช็คข้อมูลการยื่นภาษีออนไลน์อีกทีหนึ่งครับ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลเงินได้ ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และ ข้อมูลการคำนวณภาษี และยอดที่ชำระ (ขอคืน) รวมถึงเมนูอื่นๆ อย่างการขอคืนและเลือกผ่อนชำระภาษี (กรณีจ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป) และการบริจาคเงินอุดหนุนให้กับพรรคการเมือง

  โดยในปัจจุบัน กรมสรรพากรมีนโยบายคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ (ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน) ซึ่งถ้าใครต้องการขอคืนภาษีก็อย่าลืมผูกเลขบัตรประชาชนกับเลขบัญชีธนาคารในระบบพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ

  ยื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน ตรวจสอบรายการทั้งหมดก่อนยื่นภาษี

  หลังจากที่เช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถยื่นแบบได้เลยครับ เป็นอันจบการยื่นภาษีด้วยตัวเองครับผม

  สรุป

  และทั้งหมดนี้ คือ วิธีการยื่นภาษีมนุษย์เงินเดือนที่ทุกคนควรรู้ ซึ่งถ้าใครอยากรับชมในรูปแบบวีดีโอ สามารถดูได้เพิ่มเติมที่คลิป สอนมนุษย์เงินเดือนมือใหม่ ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2564 ครั้งแรก ได้ที่ด้านล่างนี้ครับ

  อย่างไรก็ดี สิ่งที่เราทุกคนต้องทำความเข้าใจมากกว่าวิธียื่นภาษีตามที่ว่ามา คือ หน้าที่การยื่นภาษีประจำปีของตัวเอง และวิธีการคำนวณภาษีเบื้องต้นอย่างถูกต้องครับ ซึ่งสำหรับมนุษย์เงินเดือนมือใหม่ทุกคน ผมอยากแนะนำจากใจว่าให้ทุกคนเริ่มต้นยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของตัวเองให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก เพื่อที่เราจะได้เข้าใจระบบและวิธีการยื่นภาษีได้อย่างถูกต้อง

  เพราะในวันที่เราต้องเสียภาษีขึ้นมาจริง ๆ
  เราจะเข้าใจวิธีการยื่นและวิธีการวางแผนภาษีที่ถูกต้องครับ

  TAXBugnoms

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

  Privacy Preferences

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  Allow All
  Manage Consent Preferences
  • Always Active

  Allow