อัพเดท! วิธียื่น ภ.ง.ด.94 ปี 2564 ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยตัวเอง

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ด้วยตัวเอง

อยากยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีด้วยตัวเอง เริ่มต้นยังไงดี?

หลายคนอาจจะมีคำถามนี้อยู่ในใจ

หลังจากที่ได้อ่านบทความ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ที่ผมเขียนไปแล้ว เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามต่อว่า แล้วจะ ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.94 ได้ยังไง ? และยื่นโดยวิธีไหนดี บทความนี้จึงมาสรุปสิ่งที่ต้องรู้และวิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งปีให้อ่านกันครับ

Advertisements
สำหรับคนที่ไม่มีเวลา สามารถเลือกอ่านเฉพาะหัวข้อที่สนใจได้เลยครับ

ถ้าจะยื่น ภ.ง.ด.94 ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?

โดยหลังจากที่เรารู้ว่าเรามีหน้าที่ต้องยื่นภาษีบุคคลครึ่งปีแล้ว สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวต่อจะมี 3 เรื่องดังต่อไปนี้ครับ

  1. ข้อมูลการกรอกแบบแสดงรายการ ได้แก่ รายได้ วิธีการหักค่าใช้จ่าย และ รายการค่าลดหย่อนต่าง ๆ ที่เรามีข้อมูลเตรียมไว้ ถ้าหากเรามีรายละเอียดส่วนนี้ครบจะทำให้เรายื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ง่ายขึ้นครับ
  2. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลในข้อ 1 เช่น ที่มาของรายได้ (หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, บัญชีธนาคาร) รายละเอียดค่าใช้จ่าย (บัญชีรายรับรายจ่าย, เอกสารหลักฐานกรณีต้องการหักค่าใช้จ่ายตามจริง) และ รายละเอียดค่าลดหย่อนที่ได้รับ โดยส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องนำส่งให้กับทางกรมสรรพากรเมื่อยื่นภาษี แต่ควรมีไว้เพื่อความสะดวกหากถูกตรวจสอบและเตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับภาษีประจำปีครับ นอกจากนั้น สำหรับคนที่มีการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจจะต้องดูรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลเปรียบเทียบกันด้วยครับว่า ตรงกันหรือไม่
  3. ข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (กรณียื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต) เพราะเราต้องใช้เข้าสู่ระบบของกรมสรรพากรเพื่อยื่นภาษีนั่นเองครับ

สำหรับคนที่ยังคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีไม่เป็น หรืออ่านบทความที่ผมเขียนถึงเรื่องนี้ไว้แล้วยังไม่เข้าใจ ขออนุญาตแนะนำให้ศึกษาจากคลิปนี้เพิ่มเติมได้เลยครับ

Advertisements
Advertisements

แต่สำหรับคนที่เข้าใจแล้ว และพร้อมจะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครี่งปีแล้ว เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับ

วิธียื่น ภ.ง.ด. 94 ผ่านอินเตอร์เน็ต

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ผ่านอินเตอร์เน็ต - เข้าเวปกรมสรรพากร

โดยอันดับแรก เราจะเริ่มต้นโดยการเข้าสู่ เวปไซด์กรมสรรพากร และเลือกตรง รายการยื่นแบบออนไลน์ (ภ.ง.ด. 94) ที่ปรากฎอยู่หน้าเวปไซด์ โดยล่าสุดการยื่นแบบภาษีครึ่งปีสำหรับปี 2564 สามารถยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เลยครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ผ่านอินเตอร์เน็ต - เลือกแบบ ภ.ง.ด. 94
Advertisements

หลังจากเข้ามาที่หน้าจอยื่นแบบแล้ว ให้เราเลือกเมนูยื่นภาษี ภ.ง.ด. 94 ตรงเมนูที่ปรากฎตรงกลางหน้าเวปเพจนี้ได้เลยครับ

Advertisements
วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ผ่านอินเตอร์เน็ต - เข้าสู่ระบบของกรมสรรพากร

หลังจากนั้น ระบบจะให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบการยื่นภาษีออนไลน์ โดยให้กรอกเลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน ซึ่งถ้าหากใครยังไม่เคยยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตก็ต้องทำการสมัครสมาชิกกันก่อนครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ผ่านอินเตอร์เน็ต - เข้าเวปกรมสรรพากร เลือกเมนู ภ.ง.ด. 94

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว หน้าจอจะพาเราเข้าสู่เมนูการยื่นแบบแล้วครับ ให้เลือกตรงชื่อ ภ.ง.ด.94 และกดตรงปุ่มที่เขียนว่า “ยื่นแบบ” ได้เลยครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ผ่านอินเตอร์เน็ต - ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง

ในส่วนแรกที่เข้ามาหลังจากที่เลือกแบบแล้ว เราจะต้องเช็คความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวของเราก่อนครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถานที่ติดต่อ (ให้ใช้สถานที่ปัจจุบัน) รวมถึงเลือกสถานะของเราด้วย (โสด/สมรส/หม้าย) ซึ่งตรงนี้ถ้าหากใครเลือกว่าเป็นสมรสก็ต้องมีการกรอกข้อมูลสถานะสมรสเพิ่มเติมอีกด้วยครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ผ่านอินเตอร์เน็ต - เลือกประเภทเงินได้ที่เรามี

เมื่อผ่านการกรอกข้อมูลส่วนตัวไปแล้ว เราจะมาเลือกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีแล้วครับ นั่นคือ ประเภทของเงินได้พึงประเมินที่เรามี (ประเภทที่ 5-8) ซึ่งตรงนี้ให้ระบุข้อมูลเงินได้พึงประเมินของเราที่มีครับ และถ้าหากใครไม่รู้ แนะนำให้อ่านบทความเพิ่มเติมที่ เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภทมีอะไรบ้าง? ได้เลยครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ผ่านอินเตอร์เน็ต - กรอกข้อมูลเงินได้ที่เรามี ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน

สำหรับคนที่เลือกเงินได้ที่มีแล้ว หน้าจอระบบจะพาเราเข้าสู่การกรอกข้อมูลเงินได้และค่าใช้จ่ายครับ ตั้งแต่ จำนวนเงินได้ทั้งหมดที่ได้รับในระหว่างปี (ช่วงครึ่งปีแรก) ค่าใช้จ่ายที่เราเลือกหักในการคำนวณภาษี (หักแบบเหมาที่กำหนดเป็น % ไว้ให้ และ ตามจริงที่เรากรอกเองได้) และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักไว้ (ถ้าถูกหักไว้) รวมถึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ที่จ่ายเงินได้ (ถ้ามี) ผมแนะนำว่าให้ตรวจสอบข้อมูลรายได้และวิธีการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง (เหมา/จริง) และกรอกตรงนี้ให้เรียบร้อยไปได้เลยครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ผ่านอินเตอร์เน็ต - กรอกข้อมูลเงินได้ที่เรามี ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน (ต่อ)

เมื่อผ่านส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะมาถึงส่วนของค่าลดหย่อนกันแล้วล่ะครับ โดยรายการค่าลดหย่อนตรงนี้ก็ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มี และกรอกตามข้อเท็จจริงของเราไปได้เลยครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าต้องเป็นค่าลดหย่อนที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม – มิถุนายน) เท่านั้น

ซึ่งข้อดีของระบบการยื่นภาษีที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปี 2564 นั้น การกรอกค่าลดหย่อนส่วนที่เกินไป ระบบจะมีการปรับปรุงให้อัตโนมัติในภายหลังครับ ทำให้เราไม่ต้องกลัวว่าจะกรอกผิด หรือ กรอกเกินสิทธิ์ที่ได้อย่างแน่นอนครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ผ่านอินเตอร์เน็ต - ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนยื่นแบบ

หลังจากที่กรอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เราจะมาถึงหน้าการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีกันแล้วครับ โดยที่หน้านี้จะสรุปการคำนวณทั้งหมดของเราออกมา ตั้งแต่รายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน เพื่อหาเงินได้สุทธิ ไปจนถึงเปรียบเทียบกับวิธีเงินได้พึงประเมิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยปกติครับ หน้าที่เราก็คือตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ว่าถูกต้องไหม และถ้าถูกต้องก็ไปต่อได้เลยครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ผ่านอินเตอร์เน็ต - ยื่นแบบแสดงรายการให้ถูกต้อง

ถ้าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้ว ก็กดปุ่ม “ตกลงยื่นแบบ” ได้เลยครับ แต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจ ผมแนะนำให้กดปุ่ม “บันทึกร่าง” ก่อนเพื่อที่จะได้กลับมาแก้ไขใหม่ในภายหลัง (หลังจากยื่นแล้วจะบันทึกไม่ได้) และตรงนี้เราสามารถเลือกที่จะกดปุ่ม “พิมพ์แบบ” เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้อีกด้วยครับ

สำหรับใครที่ไม่มีภาษีต้องชำระ ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นแบบแสดงรายการภ.ง.ด. 94 ที่ตรงนี้ครับ (อย่าลืมพิมพ์แบบเก็บไว้เป็นหลักฐาน) แต่สำหรับคนที่มีภาษีต้องชำระก็ต้องไปต่อครับ นั่นคือไปจ่ายเงินนั่นเอง และถ้าหากใครมียอดภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกผ่อนได้ 3 งวดอีกด้วยครับ โดยสามารถเลือกชำระได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ผ่านอินเตอร์เน็ต - วิธีการชำระเงนิ

และทั้งหมดนี้คือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังวางแผนจัดการยื่นภาษีอยู่ ณ ตอนนี้ครับ

สรุป

มาถึงตรงนี้ ถ้าหากใครยังรู้สึกมึน ๆ งง ๆ ไม่เข้าใจ หรือมีตรงไหนสงสัยเพิ่มเติม ผมแนะนำให้ดูจากคลิปวิดีโอด้านล่างนี้อีกสักรอบหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะได้เห็นภาพการยื่นแบบด้วยตัวเองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ

สุดท้ายแล้ว สิ่งที่ผมอยากฝากไว้สำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี คือ การเตรียมตัวที่ดี และการมีข้อมูลที่พร้อม เพราะจะมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการยื่นภาษีที่ถูกต้อง (ไม่มีปัญหากับพี่ๆสรรพากร) ไปจนถึงการจ่ายภาษีไว้ล่วงหน้าในจำนวนที่เหมาะสม รวมถึงใช้วางแผนภาษีเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างถูกต้องอีกด้วยครับ

ขอให้มีความสุขกับการยื่นภาษีนะครับ 🙂

TAXBugnoms

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Allow