อัพเดท! วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564 ผ่านอินเตอร์เน็ต

วิธียื่น ภ.ง.ด.51 ปี 2564

ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2564 แล้วหรือยัง ?

เป็นคำถามที่หลายคนมักจะถามกันในเดือนสิงหาคมของทุกปี

หลายคนอาจจะสับสนว่า วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง เนื่องจากมีการ เลื่อนยื่นภาษีปี 2564 เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้ปี 2564 นอกจากการคำนวณ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ที่มีความซับซ้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ถูกเพิ่มเติมเข้าไปด้วยความกังวลในเรื่องของระยะเวลาการยื่นภาษี และ วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กัน

Advertisements

ดังนั้นบทความในตอนนี้ ผมเลยตั้งใจสรุปขั้นตอนทั้งหมดที่ควรรู้มาให้อ่านกัน รวมถึงสามารถทำตามไปทีละขั้นตอนไดัเลยครับ แต่ก่อนอื่น เรามาเริ่มกันที่ความเข้าใจที่ถูกต้องของการยื่นแบบเสียก่อนครับ

ทำไมถึงควรยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ปี 2564
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

สำหรับคำถามนี้ ผมเคยตอบไว้ในบทความ วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ปี 2563 ผ่านอินเตอร์เน็ต ไปแล้วครั้งหนึ่งว่า เนื่องจากกรมสรรพากรมักขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ ให้เฉพาะการยื่นแบบผ่านเน็ต แต่กลับไม่ได้มีการขยายเวลาให้ในกรณีที่ยื่นแบบกระดาษเพิ่มเติม ซึ่งล่าสุดจากมาตรการเลื่อนยื่นภาษีปี 2564 ก็มีแนวทางการจัดการเช่นเดียวกัน

Advertisements
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564 ผ่านอินเตอร์เน็ต ขยายเวลาให้ถึงวันที 23 กันยายน 2564
Advertisements

นอกจากนั้น ผมยังมองว่าในอนาคตต่อจากนี้ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตน่าจะมาทดแทนการยื่นแบบแสดงรายการแบบกระดาษ (แบบเดิม) มากขึ้นเรื่อย ๆ ร่วมกับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างการทำงานที่บ้าน (WFH) สนับสนุนให้เราทำธุรกรรมแบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเตรียมพร้อมไว้ครับ และดีไม่ดีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดเงินสด และต้นทุนในระยะยาวได้อีกด้วยครับ

ก่อนจะยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตได้
ต้องมีชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านเสียก่อน

อันดับแรกเลยสำหรับคนที่ต้องการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตามผ่านทางระบบของกรมสรรพากร ต้องมีการสมัครใช้บริการกันก่อนครับ ซึ่งสามารถสมัครใช้บริการได้ที่หัวข้อ การสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซด์กรมสรรพากรครับ

การสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

โดยการสมัครบริการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน สามารถใช้วิธีแสกนส่งเอกสารทางอีเมลล์ให้กับทางกรมสรรพากรได้เลยครับ ซึ่งเอกสารที่จำเป็นต้องใช้นั้น มีดังต่อไปนี้

Advertisements
  • แบบ ภ.อ. 01 ที่ได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันและประทับตรา (ถ้ามี)
  • ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจผูกพันและประทับตรา (ถ้ามี)
  • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา แบบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  • กรณีเป็นนิติบุคคล แบบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันทุกคนและลงลายมือชื่อรับรอง
  • กรณีนำส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ

และเมื่อเราส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้รับอีเมลล์ตอบกลับ แจ้งชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ให้สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเตอร์เน็ตภายใน 15 วันครับ

มาถึงตรงนี้ ถ้าใครที่เตรียมตัวและมีข้อมูลพร้อมแล้ว ทีนี้เราจะมายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 51) ปี 2564 ผ่านอินเตอร์เน็ตกันเลยครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร

สำหรับขั้นตอนแรกของการยื่นแบบนั้น เราจะต้องเข้าไปที่หน้า ยื่นแบบออนไลน์ ของกรมสรรพากรกันก่อนครับ แล้วเลือกแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 51 ได้เลยครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564 - เมนูการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
Advertisements

หลังจากนั้นให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
เพื่อเข้าสู่ระบบการยื่นแบบแสดงรายการได้เลยครับ

ระบบยื่น ภ.ง.ด. 51 ปี 2564 ออนไลน์

เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว
เราจะเข้าสู่หน้าการเลือกประเภทแบบแสดงรายการ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564 - เลือกแบบ ภงด 51

ตรงนี้ให้เลือกแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. 51
แล้วกดปุ่ม “ยื่นแบบ” ได้เลยครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564 - ตรวจสอบข้อมูล

หลังจากนั้นจะเข้ามาที่ส่วนของการตรวจสอบข้อมูลบริษัทและห้างหุ้นส่วน
ตรงนี้ให้เราเช็คข้อมูลบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนให้ถูกต้องเสียก่อนครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564 - ตรวจสอบข้อมูล (ต่อ)

หลังจากนั้นให้เลือกรอบระยะเวลาบัญชี และ วิธีการคำนวณภาษีครับ
ซึ่งโดยปกติเราจะเลือกวิธี กึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ

สำหรับที่คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีไม่ถูก หรือ ยังไม่แน่ใจว่าต้องคำนวณอย่างไร สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทความ วิธีคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) หรือศึกษารายละเอียดได้จากคลิปด้านล่างนี้ครับ

แต่สำหรับคนที่เข้าใจแล้ว เรามาต่อกันที่ขั้นตอนต่อไปเลยครับ
นั่นคือการตรวจสอบข้อมูลกิจการและการยื่นแบบแสดงรายการ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564 - ตรวจสอบข้อมูล (ต่อ)

โดยปกติแล้ว เราจะเลือกข้อ (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
และยื่นแบบ “ปกติ” (หากมีการยื่นไปแล้ว ระบบจะเลือก “ยื่นเพิ่มเติม” ให้อัตโนมัติครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564 - ตรวจสอบข้อมูล (ต่อ)

หลังจากนั้นเรามีหน้าที่ต้องกรอกข้อมูลนักบัญชีครับ
ซึ่งได้แก่ข้อมูลชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564 - กรอกข้อมูลยื่นแบบแสดงรายการ

ตรงนี้ให้กรอกข้อมูลประมาณการให้ถูกต้อง ตั้งแต่ประมาณการยอดขาย (รายรับ) ค่าใช้จ่าย และ ขาดทุนสุทธิที่ยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี เพื่อคำนวณหากึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิครับ โดยผมมีคำแนะนำสั้น ๆ ในส่วนนี้เพิ่มเติมให้ดังนี้ครับ

1. ประมาณการกำไรทั้งปีให้ได้ก่อน บางครั้งอาจจะประมาณจากตัวเลขรายได้ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก + ประมาณการส่วนที่เหลือครึ่งปีหลัง เมือนำมาลบกันก็จะได้กำไรประมาณการสำหรับปีนั้นๆ

2. หักออกด้วย ขาดทุนสุทธิที่มีสิทธิหักตามกฎหมาย หรือ รายได้ที่ยกเว้นภาษี (ถ้ามี)

3. หารสอง เพื่อให้รู้ว่า กำไรครึ่งปีเป็นเท่าไร แล้วนำไปคูณอัตราภาษี โดยปกติ คือ 20% แต่ถ้าเป็น SMEs ตามกฎหมาย คือ ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาทจะได้รับสิทธิลดอัตราภาษีลงไป

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564 - กรอกข้อมูลยื่นแบบแสดงรายการ การคำนวณภาษี

ถ้าคำนวณเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้เราก็เลือก “อัตราภาษี” ได้เลยครับ
และถ้ามี ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของ 6 เดือนแรกก็ใส่ให้เรียบร้อยครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564 - ตรวจสอบข้อมูลการยื่นแบบ

หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว เราจะมาเช็คข้อมูลตรงนี้อีกทีครับ
ถ้าหากยังไม่แน่ใจสามารถกด “บันทึกร่าง” ไว้ก่อนได้ครับ
แต่ถ้าชัวร์แล้วก็ไปต่อที่ “ตกลงยื่นแบบ” ได้เลยครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564 - ยืนยันข้อมูลการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

หลังจากนั้นเราจะเจอหน้านี้เพื่อคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งครับ
ให้เช็คแบบอีกครั้งเพื่อความชัวร์ หลังจากนั้นก็ “ยืนยันการยื่นแบบ” ครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564 - ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

หลังจากนั้นจะมาเจอหน้านี้ ถ้าหากไม่มีภาษีต้องจ่ายก็จะจบตรงนี้ครับ
แต่ถ้าหากแบบ ภ.ง.ด.51 ของเรามีภาษีที่ต้องจ่ายก็ไป “ชำระภาษี” ต่อครับ

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564 - เลือกแบบเพื่อชำระรายการภาษี

มาถึงหน้านี้ ถ้าพร้อมจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีแล้ว
ก็ให้เลือกรายการแล้วกดปุ่ม “ชำระ” ต่อเลยครับ

ซึ่งวิธีการชำระเงินค่าภาษีนั้น ก็มีให้เลือกมากมายหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น QR Code , E-Payment, Credit Card, ATM หรือแม้แต่ชุดชำระภาษีที่เป็น Pay in Slip ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (แต่ไม่มีการชำระผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแล้วนะครับ) ดังนั้น เลือกให้สะดวกกับเราที่สุดนะครับ และถ้าชำระเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพิมพ์ใบเสร็จรับเงินมาเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระภาษีด้วยนะครับผม

วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2564 - ทางเลือกในการชำระภาษีเงินได้

สรุป

สำหรับการยื่นภาษีแบบ ภ.ง.ด. 51 ประจำปี 2564 ผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น จะเห็นว่าระบบใหม่กรอกง่ายขึ้น และมีความสะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกออนไลน์ไว้ได้ รวมถึงหน้าตาเมนูใช้งานก็เข้าใจได้ง่ายขึ้น เพียงแต่ว่าสิ่งที่ยากอาจจะเป็นเรื่องของการคำนวณที่ถูกต้อง และป้องกันไม่ให้เจอปัญหาการประมาณการขาดเกินมากกว่าครับ

สำหรับคนที่ยังงง ๆ อ่านแล้วไม่แน่ใจว่าทำถูกต้องไหม ผมแนะนำคลิปสอนยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ปี 2564 ในรูปแบบคลิปวีดีโอด้านล่างนี้เพิ่มเติมนะครับ คิดว่าน่าจะช่วยให้เห็นภาพและทำตามได้ง่ายขึ้นครับ

สุดท้ายนี้ ผมหวังว่าบทความและคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (แบบ ภ.ง.ด. 51) ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป และช่วยให้ทุกคนยื่นได้อย่างถูกต้อง ไม่ล่าช้า และไม่มีปัญหาย้อนหลังใดๆ นะครับ

ขอให้ประมาณการกำไรได้อย่างถูกต้อง ไม่ขาดเกินครับ

TAXBugnoms


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Allow