อัพเดท! วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ปี 2563 ผ่านอินเตอร์เน็ต

ยื่น ภ.ง.ด. 50 ปี 2563

ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเตอร์เน็ตเปลี่ยนระบบใหม่!!

หลายคนเริ่มตกใจกับเรื่องนี้

ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ปี 2563 ผ่านอินเตอร์เน็ตแล้วหรือยัง? สำหรับคนที่ทำงานด้านบัญชี หรือ เจ้าของธุรกิจที่มีหน้าที่ยื่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี ย่อมรู้ดีว่าสำหรับรอบบัญชีปี 2563 เป็นต้นไป ทางกรมสรรพากรได้เปลี่ยนระบบการยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือ ภ.ง.ด. 50 ผ่านอินเตอร์เน็ตมาเป็นรูปแบบใหม่

Advertisements

ดังนั้นใครที่ต้องยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตในระบบใหม่นี้ คงเริ่มจะรู้สึกหวั่นใจว่า เอ๊ะ มันจะยากหรือเปล่า หรือว่าจะมีปัญหายังไง รวมถึงมีอะไรที่ต้องระวังบ้าง ผมเลยตังใจสรุปขั้นตอนทั้งหมดที่ควรรู้มาให้อ่านและทำตามทีละขั้นตอนได้ในบทความนี้ครับ

ทำไมถึงควรยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ปี 2563
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ถ้าให้ตอบคำถามนี้แบบตรง ๆ ก็เพราะว่ากรมสรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เฉพาะการยื่นแบบผ่านเน็ตนั่นเองครับ โดยสำหรับรอบบัญชีที่สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ได้มีการขยายเวลาให้ถึงวันที 30 มิถุนายน 2564 แต่ไม่ได้มีการขยายเวลาให้ในกรณีที่ยื่นแบบกระดาษเพิ่มเติม (กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบกระดาษของรอบบัญชีปี 2563 จะต้องยื่นภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชีตามปกติ หรือตรงกับวันที่ 30 พฤษภาคม 2564)

Advertisements

ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของผม ผมยังมองว่าในอนาคตการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตกำลังจะมาทดแทนการยื่นแบบแสดงรายการแบบกระดาษ (เดิม) โดยทางกรมเองมักจะเลือกใช้การขยายเวลาเป็นแรงจูงใจให้คนหันมายื่นแบบผ่านเน็ตมากยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ และไม่ได้มีแค่การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงอย่างเดียวครับ ดังตัวอย่างในรูปด้านล่างนี้

Advertisements

ซึ่งสิทธิประโยชน์ของเรื่องการขยายเวลายื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตนี้ ผมมองว่ามีอยู่ 2 ด้านครับ

  1. การบริหารจัดการเงินสด ถึงแม้ว่าการเลื่อนยื่นภาษีจะไม่ใช่การลดภาษีให้ แต่มันคือการขยายจังหวะการจ่ายเงินออกไปได้อีกสักระยะหนึ่ง โดยเฉพาะในยุคที่กระแสเงินสดเป็นสิ่งสำคัญ การที่เงินออกจากกระเป๋าช้าเพียงแค่หนึ่งวันก็มีผลต่อสภาพคล่องของธุรกิจแล้วล่ะครับ
  2. โอกาสในการลดต้นทุนระยะยาว ในอีกมุมหนึ่ง การยื่นแบบกระดาษมีภาระต้นทุนแฝงต่างๆ ทั้งต้นทุนด้านเวลาและการเงิน ซึ่งถ้าหากมองในภาพรวมของธุรกิจในระยะยาว การเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์อาจจะช่วยลดต้นทุนระยะยาวได้อีกทางหนึ่งครับ

เอาล่ะครับ เกริ่นมาเสียขนาดนี้ เรามาดูขั้นตอนการยื่นแบบกันบ้างดีกว่าครับ ว่าต้องทำอะไรบ้าง และ เราควรจะเริ่มต้นแบบไหนยังไงดี ?

Advertisements

ก่อนจะยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตได้
ต้องมีชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านเสียก่อน

อันดับแรกเลยสำหรับคนที่ต้องการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตามผ่านทางระบบของกรมสรรพากร ต้องมีการสมัครใช้บริการกันก่อนครับ ซึ่งสามารถสมัครใช้บริการได้ที่หัวข้อ การสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซด์กรมสรรพากรครับ

การสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

โดยการสมัครบริการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน สามารถแสกนส่งเอกสารทางอีเมลล์ให้กับทางกรมสรรพากรได้เลยครับ ซึ่งเอกสารที่จำเป็นต้องใช้นั้น มีดังต่อไปนี้ครับ

  • แบบ ภ.อ. 01 ที่ได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันและประทับตรา (ถ้ามี)
  • ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจผูกพันและประทับตรา (ถ้ามี)
  • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา แบบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  • กรณีเป็นนิติบุคคล แบบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันทุกคนและลงลายมือชื่อรับรอง
  • กรณีนำส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ

และเมื่อเราส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้รับอีเมลล์ตอบกลับ แจ้งชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ให้สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเตอร์เน็ตภายใน 15 วันครับ

มาถึงตรงนี้ ถ้าใครที่เตรียมตัวและมีข้อมูลพร้อมแล้ว ทีนี้เราจะมายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ผ่านอินเตอร์เน็ตกันแล้วล่ะครับ

ขั้นตอนการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ปี 2563
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

สำหรับขั้นตอนแรกของการยื่นแบบนั้น เราจะต้องเข้าไปที่หน้า ยื่นแบบออนไลน์ ของกรมสรรพากรกันก่อนครับ แล้วเลือกแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 ได้เลยครับ

เมนูการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
Advertisements

หลังจากนั้นให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
เพื่อเข้าสู่ระบบการยื่นแบบแสดงรายการได้เลยครับ

ระบบยื่น ภ.ง.ด. 50 ออนไลน์

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเราจะเข้าสู่หน้าหลักของการยื่นแบบแสดงรายการ
ให้กดเมนู ภ.ง.ด. 50 ตรงคำว่า “ยื่นแบบ” ได้เลยครับ

เลือกเมนู ภ.ง.ด. 50 เพื่อยื่นแบบและทำรายการต่อไป
หลังจากที่กดปุ่ม “ยื่นแบบ” แล้ว
เราจะมีรายการให้กรอกเพิ่มเติมดังนี้ครับ
รายละเอียดการกรอกข้อมูลยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนแรก

หลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงเลือกประเภทกิจการเรียบร้อยแล้ว
เราก็กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่การกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษี
รวมถึงการเสียภาษีและอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครับ

รายละเอียดการกรอกข้อมูลยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนที่สอง

เมื่อเรียบร้อยในส่วนของการคำนวณภาษีแล้ว เราจะมากรอกข้อมูลต่อในส่วนอื่นๆ
ได้แก่ข้อมูลงบการเงิน รายละเอียดของผู้สอบบัญชี และ แบบแจ้งข้อความครับ

รายละเอียดการกรอกข้อมูลยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนที่สาม

เมื่อกรอกในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว
ก็จะเข้าสู่หน้าจอการตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกที
ถ้าหากเราตรวจสอบแล้วถูกต้องก็สามารถเลือกยื่นแบบได้เลยครับ

หน้าจอสรุปการยื่นแบบแสดงรายการเรียบร้อยแล้ว
ถ้ายื่นแบบเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าจอนี้
แล้วเข้าสู่ขั้นตอนการชำระภาษีต่อไปครับ

ยื่นแบบเรียบร้อยแล้วชำระภาษีอย่างไร?

หลังจากที่ยื่นแบบแสดงรายการเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้พิมพ์แบบเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนนะครับ ซึ่งถ้าหากใครไม่ต้องชำระภาษีเพิ่มเติม ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยจบที่ตรงนี้ได้เลยครับ แต่สำหรับคนที่ต้องชำระภาษีเพิ่มเติม จะเห็นว่ามีช่องทางชำระภาษีต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้ครับ

หน้าจอระบบการชำระเงินกรณียื่นแบบแล้วมีภาษีต้องชำระผ่านอินเตอร์เน็ต

ซึ่งวิธีการชำระเงินค่าภาษีนั้น ก็มีให้เลือกมากมายหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น QR Code , E-Payment, Credit Card, ATM หรือแม้แต่ชุดชำระภาษีที่เป็น Pay in Slip ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (แต่ไม่มีการชำระผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแล้วนะครับ) ดังนั้น เลือกเอาที่ใช่ ชำระเอาที่ชอบได้เลยครับ และถ้าชำระเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพิมพ์ใบเสร็จรับเงินมาเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระภาษีด้วยนะครับผม

สรุป

ท้ายที่สุดแล้ว สำหรับการยื่นภาษีแบบ ภ.ง.ด. 50 ประจำปี 2563 ผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น โดยส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างสะดวก และรวดเร็วในระดับหนึ่ง (วัดจากการทดลองยื่นด้วยตัวเอง) รวมถึงเข้าใจง่ายไม่แตกต่างจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลผ่านอินเตอร์เน็ตแบบเก่าเลยล่ะครับ

สำหรับคนที่ยังงง ๆ อ่านแล้วไม่แน่ใจว่าทำถูกต้องไหม ผมแนะนำคลิปสอนยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ในรูปแบบวีดีโอที่จัดทำขึ้นมาด้านล่างนี้ครับ คิดว่าน่าจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นครับผม

หวังว่าบทความและคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (แบบ ภ.ง.ด. 50) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป และช่วยให้ทุกคนยื่นได้อย่างถูกต้อง ไม่ล่าช้า และไม่มีปัญหาย้อนหลังใดๆ นะครับ

เพราะการไม่มีปัญหาภาษี ถือเป็นเรื่องดี ๆ อีกเรื่องหนึ่งเลยล่ะครับ

TAXBugnoms

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Allow